Aysit Gençlik Çalıştayı: Yeni Medya ve Gençlik – 2022 –

DEĞİŞİKLİK DUYURUSUÇALIŞTAY AFİŞİÇALIŞTAYA GENEL BAKIŞKURULLARÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARIÇALIŞTAYIN AMAÇLARIÇALIŞTAY METODOLOJİSİÇALIŞTAYIN BEKLENEN SONUÇLARIÇALIŞTAY TAKVİMİDAVETLİ KONUŞMACILARÇALIŞTAY PROGRAMIBİLDİRİ ÇAĞRISIÇALIŞTAY KAYITÇALIŞTAY YERİDESTEKLEYEN KURULUŞLAR

2-3 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Yeni Medya ve Gençlik Çalıştayı” pandemi vakalarının riskli sayılara ulaşması, katılımcıların riske muhatap kalma ihtimali ve başvuru yapanlardan gelen yoğun talep üzerine online zemine taşınmıştır. Paneller ve kabul edilen bildiri sunumları online olarak yapılacaktır.

2022 Sömestr Kampı – “Yeni Medya ve Gençlik”

2 Şubat 2022 Çarşamba

10.30 – 11.00    : Açılış Konuşması: Av. Serpil BALAT (AYSİT Yön. Kur. Bşk.)
11.00 – 13.00    : Panel (İki tur 15’er dk. sunum ve yarım saat soru-cevap)

Moderatör: Dr. Gülenay PINARBAŞı

Panelistler:
İlahiyatçı & Sosyolog Erol ERDOĞAN “Yeni Medya Kültür Aktarımı”          
Uzm. Psikolog Tuba KARACAN “Yeni Medya ve Psikolojimiz”
İsmail ERDOĞAN “Yeni Medya ve Hayat Tarzındaki Değişim”

3 Şubat 2022 Perşembe

10.30 – 11.00    : Açılış
11.00 – 13.00    : Panel (İki tur 15’er dk. sunum ve yarım saat soru-cevap)

Moderatör: Gazeteci & Yazar Gülcan TEZCAN

Panelistler:
Doç. Dr. Enis DOKO “Metaverse ve Gençlik”
Dr. Gülenay PINARBAŞI “Yeni Medyada Beden Sunumu (Algısı)”
Dr. Ghonche GHOJOGHİ “Yeni medya ve Gelecek Tasavvuru”

13.00 – 14.00    : Öğlen Arası
14.00 – 15.00    : Dereceye giren bildirilerin sunumu (15’er dk.)
15.00 – 16.00    : Değerlendirme ve Kapanış

 

Yeni medya, geleneksel kabul edilen medyanın yerini alan ve geleneksel medya araçlarına aşina olanların tanımladığı bir kavramdır. Aslında Y kuşağının sonu ve Z kuşağı için medyanın yeniliğinden bahsedemeyiz. Onlar bu medyanın içinde doğdular ve dolayısıyla onlar için yeni medya, tam olarak alışılmış görülen bir kavram. İnternetin ulaşılabilirliğe önayak olması ve dijitale geçişin başlamasıyla medyanın dönüşümü de kaçınılmaz oldu. İnternetin ve kitle iletişim araçlarının dönüşümü, yeni medyanın şekil almasını da kolaylaştırdı. Günümüzün dijital ve mobil odaklı iletişim araçları sayesinde kısa sürede iletişim sağlanabiliyor ve istenilen bilgi de çoğu zaman bulunabiliyor. İnternet bağlantısı olan çevrimiçi herhangi bir akıllı cihaz ile (Bilgisayar, Akıllı Telefon, Tablet) yer ve mekândan bağımsız olarak erişilebilen sanal ortama “Yeni Medya” diyoruz. Yeni medya tamamen dijital bir alan olup ortamda bulunanlara yüksek iletişim ile çift taraflı etkileşim olanağı sunar. İnternet kullanımının her geçen gün arttığı günümüzde küresel bir yıkımla karşılaşmadığımız takdirde tüm rapor ve araştırmalar yeni medya ortamının hızla büyümeye devam edeceğini gösteriyor. 8.6 milyarlık insan nüfusunun neredeyse yarısı olan 3.88 milyarı internet kullanıcısı durumunda, gelecek dönemde mevcut kullanıcıların niteliklerinin artacağı ve yeni internet kullanıcılarının ekleneceğini düşünmek yanlış olmaz.

İnsan faktörünün dışında gelişen teknoloji ile birlikte yeni medya araçlarının da çeşitlendiğini göreceğiz. Sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi bugün konuşulan ve kısmen hayatımıza girmeye başlayan teknolojiler yakan zamanda akıllı telefonlar gibi hayatımızın bir parçası haline gelecek gibi gözüküyor.

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençlerimizin istek, görüş, düşünce ve hayata bakış açılarını anlamada sorunlar yaşanmaktır. Özellikle toplumumuzda geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kentleşme, teknolojik gelişmeler ve yaşam standartlarının değişmesi ile insani ve sosyal ilişkilerimizde sorunlar yaşanmaktadır. AYSİT olarak gençlerin gözüyle gençliği anlamak, gençlerin en temel sorunlarını yine gençlerimizle ve gençlik adına faaliyet ve politika üreten kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tespit ederek, somut uygulanabilir ve gerçekçi çözüm önerileri üretmeyi planlamaktayız. Çalıştay özelinde ise Yeni Medya ve Gençlik ana başlığı altında, konuyu somut verilerle ortaya koymak, gençlerimizin gelişimine ve değişimine gençlerin gözünden bakarak, gençliğimizi anlayarak geleceğe katkı sunmak istiyoruz. Okuyan, eleştiren, istişare edebilen ve tarihi kültürümüzü inançlarımızı ve değerlerimizi özümsemiş ve bu anlayışla değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduran bir gençlik hayali ve ümidini taşımaktayız. “Amasız” ve “fakatsız” gençlerimiz adına yapılabilecek, çözüme kavuşturulabilecek tüm sorunların tespit ve doğru teşhis edilebilmesi için vakfımız özelinde katkı sunacak tüm kamu kurumları ve STK temsilcileri ile birlikte bir Gençlik Vizyonu ortaya koymak istiyoruz. Yapacağımız bu çalışma AYSİT özelinde tüm ülkemizde gençler ve eğitim adına faaliyet gösteren üniversite, kamu kurumları ve STK’larımıza örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Ülkemizde “Gençlik” adına yapılan çalışmalar var olmasına rağmen gerek sayı olarak gerek ise içerik olarak yeterli olmadığı görülmektedir. Planlamasını yaptığımız Yeni Medya ve Gençlik Çalıştayımız sadece bir durum tespitinden ibaret olmaktan uzak, devamında somut öneriler ve bir Akademik Ürün içerecektir. Çalıştay kapsamında gençlerin yeni medya ile ilişkisini 8 ana başlık altında müzakere edecek ve öneriler geliştireceğiz.

ÇALIŞTAY SAHİBİ: AYSİT

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
Kurul Başkanı: Av. Serpil BALAT (AYSİT Yönetim Kurulu Bşk.)

Düzenleme Kurul Üyeleri:
Eczacı Aydan ÖNER (AYSİT Gençlik Komisyonu Bşk.)
Tarihçi Fatma TÜRK (AYSİT Yönetim Kurulu Üyesi)
İlahiyatçı Ayten ÖZYAYLA
Eğitimci Firuzan ÇETİN
Eğitimci Henim DEMİRHAN
Serra BAYINDIR (AYSİT Genel Sekreter)
Süeda YILMAZ
Esra ALÇİÇEK

Çalıştay Bilim Kurulu:
Genel Koordinatör: Uzm. Sosyolog Hatice GÖKCE
Kurul Başkanı: Dr. Gülenay PINARBAŞI
Üye: Prof. Dr. Zeki BAYRAKTAR
Üye: Uzm. Sosyolog Hatice BALİN
Üye: Eğitimci Uzm. Ayşe BOSTANCI

(Çalıştay Masaları)

 1. Yeni Medyada Beden Sunumu (Algısı)
 2. Yeni Medya ve Hayat Tarzındaki Değişim
 3. Yeni Medya Kültür Aktarımı
 4. Yeni Medya ve Psikolojimiz
 5. Yeni Medya ve Ahlak
 6. Yeni Medya ve Gelecek Tasavvuru
 7. Metaverse ve Gençlik
 8. Yeni Medyayı Eleştiriyorum
 • Vakfımız Yeni Medya ve Gençlik konusunu ana başlıklar halinde derinlemesine irdeleyerek bir Gençlik Vizyonu ortaya koymak ana amacımızdır.
 • Gençlerimizin ilgi alanlarını, gençlerimizle beraber, gençlik adına faaliyet yapan kamu kurumları ve STK paydaşlarımızla birlikte ele alarak somut ve gerçekçi eylem ve söylem geliştirmek.
 • Gençlerimizle ortak bir iletişim dili geliştirerek, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve gençlerimizin değişen ve gelişen medya karşısındaki tutum ve davranışlarında olumlu, istendik ve planlı bir katkı sunmak.

Çalıştayımızda öncelikle sürecin sağlıklı, planlı ve bilimsel bir zeminde yürüyebilmesi, aksaklıklar ve problemlerin hızlı bir şekilde çözümlenmesi için Vakfımız bünyesinde;

 1. Çalıştay Düzenleme Kurulu
 2. Çalıştay Bilim Kurulu
 3. Çalıştay  Müzakere Masaları

Kurulacaktır.

Çalıştayımızın ana temasında belirtildiği üzere gençlerimiz adına yapılacak bu çalışmada yine gençlerimiz aktif rol üstlenecek ve yapılacak çalışmada bizzat görev alarak katkı sunacaklardır. Çalıştay takviminde belirtilen sürelerde bildiri çağrısı gençlere duyurularak bildiriler mail olarak kabul edilecek ve değerlendirmeler Çalıştay Bilim Kurulunca yapılacaktır. Çalıştay Düzenleme Kurulunca belirlenen müzakere başlıklarının gençlerin on-line katılım formları üzerinden yapacakları tercihleriyle masalar oluşturulacaktır. Gençlerin seçimi sonrası Çalıştay Düzenleme Kurulu, Çalıştay Bilim Kurulu ve masalarda görev alacak gençlerimiz Çalıştay planlaması için gerekli toplantıyı yaparak ayrıntılı görev dağılımı yapılacaktır.

Çalıştaya gençler adına faaliyet gösteren ve katkı sunmak isteyen kamu kurumları ve Sivil toplum Kuruluşlarına gerekli davetiyeler gönderilerek katılım gösterecek paydaşlardan geri dönüt alınacaktır. Çalıştayın ikinci günü ilgili başlıklarda Bildiri sunmak isteyen gençlerden bildiri toplanarak Çalıştay Bilim Kurulunca incelemesi yapılacak ve uygun görülen planlamaya dâhil edilecektir.

Çalıştayın tüm planlanması, yürütülmesi ve raporlanmasından Çalıştay Düzenleme Kuruluna karşı sorumlu olacak bir Genel Koordinatör belirlenecektir. 8 Sorun alanı Masası için her bir masada görev alacak alanında uzman bir Masa Moderatörü ve Masa Çalışmalarını raporlamak üzere bir raportör belirlenecektir. Masalarda yapılacak çalışmalar Durum Tespit Formu’na raportörler tarafından işlenecektir. Bu çalışmalar sonucunda Çalıştay Raporu içeriği 8 alt başlık altında ortaya konacaktır.

Gençlerimizin Yeni Medya ile ilgili bilgi ve tecrübelerini gençlerimizle birlikte müzakere edebileceğimiz bir ortam oluşturarak, gençlerimizin olaylara eleştirel ve nesnel bakabilmeleri ve yenilikçi fikirleri istişare kültürü ile üretebilmeleri sağlanmış olacaktır.
1 Çalıştay Planlama Toplantısı ve Düzenleme Kurulu Oluşumu 05 / 12 / 2021
2 Çalıştay Programı Hazırlama 22 / 12 / 2021
3 Çalıştay Programının Duyurulması 30 / 12 / 2021
4 Çalıştay Programı ile Panelist ve STK’lara katılım için davet 31 / 12 2021
5 Çalıştay Bilim Kurulunun, Düzenleme Kurulunca belirlenmesi 03 / 12 2021
6 Çalıştay ve bildiri başvurularının alınması 08 / 01 / 2022
8 Çalıştay görünürlüğünün hazırlanarak paylaşılması 21 / 01 / 2022
8 Çalıştayın Gerçekleştirilmesi 02-03 / 02 / 2022
9 Çalıştay Masalarının Raporları Düzenleme Kuruluna Teslimi 03 / 02 / 2022
12 Çalıştay Sonuçlarının Kamuoyu ile Paylaşılması 03 / 02 / 2022

2022 Sömestr Kampı – “Yeni Medya ve Gençlik”

2 Şubat 2022 Çarşamba

10.30 – 11.00            : Açılış
11.00 – 13.00            : Panel (İki tur 15’er dk. sunum ve yarım saat soru-cevap)

Moderatör: Dr. Gülenay PINARBAŞI
Panelistler:
Doç. Dr. Enis DOKO “Metaverse ve Gençlik”
Uzm. Psikolog Tuba KARACAN “Yeni Medya ve Psikolojimiz”
İlahiyatçı & Sosyolog Erol ERDOĞAN “Yeni Medya Kültür Aktarımı”

13.00 – 14.00            : Öğlen Arası
14.00 – 15.00            : Yuvarlak Masa Müzakereleri
15.00 – 16.30            : Müzakere sonuçlarının masa sözcülerince sunumu (10’ar dk.)
16.30                        : Günün Özeti ve Kapanış

3 Şubat 2022 Perşembe

10.30 – 11.00            : Açılış
11.00 – 13.00            : Panel (İki tur 15’er dk. sunum ve yarım saat soru-cevap)

Moderatör: Gazeteci & Yazar Gülcan TEZCAN
Panelistler:
Dr. Gülenay PINARBAŞI “Yeni Medyada Beden Sunumu (Algısı)”
Dr. Ghonche GHOJOGHİ “Yeni Medya ve Gelecek Tasavvuru”
İsmail ERDOĞAN “Yeni Medya ve Hayat Tarzındaki Değişim”

13.00 – 14.00            : Öğlen Arası
14.00 – 15.00            : Dereceye giren bildirilerin sunumu (15’er dk.)
15.00 – 16.00            : Mikrofon Gençlerde (Çalıştay Değerlendirme)
16.00                        : Sonuç Bildirgesinin Okunması ve Kapanış

Aysit Bildiri Çağrısı

Aysit Tam Metin Bildiri Klavuzu indirmek için tıklayın.

Aysit Özet Bildiri Klavuzu indirmek için tıklayın.


YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ PENDİKKATILIMA DESTEK VERECEK DIŞ KURUMLAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

 • Pendik Belediyesi
 • STK’lar: Süreyyader, Aydost-Der, Hürder, Gönülder, Ehader, İLEMER, Asitane Vakfı, Hayat Vakfı, İlke-Der, Aileyi Koruma Platformu, Alanya Toplum Gönüllüleri Platformu