AYSİT’ten Basına ve Kamuoyuna Duyuru

AYSİT VAKFI olarak, kadına karşı şiddeti önleme noktasında çalışmaları ile öne çıkan Kadın ve Demokrasi Derneği’ ne yapılan saldırıları ibretle izliyoruz. Bu saldırıların organize ve sistemli olduğunu düşünüyoruz. Aile, kadın ve çocuğu ilgilendiren konular siyaset üstü konulardır. Gelişigüzel bir dille, siyaset malzemesi olarak farklı mecralarda kullanılması aileye ve topluma zarar vermektedir. Toplumsal sorunlara çözüm üretemeyen zihinsel yapı, itham ve iftiralarla bir yere varamayacaktır. Kulaktan dolma bilgilerle algı oluşturulmasına, kişi ve kurumların karalanmasına, kimden gelirse gelsin, kime karşı olursa olsun, karşıyız.

Aile kurumu manevi ilkelerinden güç alan, kadîm değerlerin farkında, insan odaklı düşünen, inanç ilkeleriyle çelişmeyen geleneklerle yol alan ve zamanın ruhunu doğru okuyan güçlü şahsiyetler eliyle inşâ ve ihyâ edilebilir.
Kadim değerlerimizi koruyan ailemiz, şimdi olduğu gibi gelecekte de toplumun yapı taşı olmaya devam edecektir.

AYSİT VAKFI olarak desteklenmeye muhtaç, kadın, erkek, yaşlı ve çocuğun her alanda hakkının korunması ve devlet tarafından koruma altına alınması noktasında gayret gösteren sivil çalışmaları destekleyeceğiz. AYSİT VAKFI olarak 2011 yılında imzalanmış olan İstanbul Sözleşmesi bahane edilerek KADEM’ e karşı lince dönüştürülen kampanyayı kınıyoruz.


AYSİT – Anadolu’dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı