Hakkımızda

15 Şubat 2006 tarihinde İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyette bulunan kadın dernekleri, kadın girişim grupları ve vakıflar ile dernek ve vakıfların kadın kolları, komisyonları, grupları ile tanışmak kaynaşmak, iletişimi ve bilgi akışını yaygınlaştırmak, birlikte neler yapılabileceği konusunda istişare ve iş birliği zemini sağlamak amacıyla  kurulan Aysit Platformu, 2018 yılında vakıflaşma çalışmalarına başlayarak 2019 yılında resmen AYSİT VAKFI  olarak tescil edilmiştir.  Çalışmalarını İstanbul ile sınırlı tutmayıp, daha genişleten kuruluşumuz  Anadolu’dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları olarak da açılımını güncellemiştir.

FAALİYETLERİMİZ;

 • Vakıfla ilişkili merkezi yurt içinde veya yurt dışında bulunan kurum, kuruluş ve grupları bir araya getirerek iletişim ağı oluşturmak, bu yapılar arası bilgi akışını sağlamak ve yaygınlaştırmak,
 • Bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare ve iş birliği zemini sağlayarak ortak paydalar çerçevesinde projeler üretmek,
 • Üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak
 • Vakıf medeniyetini canlandırmak, diri tutmak, yurt içi ve yurt dışındaki oluşum safhasındaki sivil toplum birlikteliklerine destek sağlamak ve yeni insiyatifler geliştirilmesinde roller üstlenmek, özellikle kadın ve gençleri sivil toplum çalışmalarına teşvik edip bu konularda bilinçlendirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik rehberlikte bulunmak,
 • Temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Medeniyet perspektifimizden hareketle erdemli bir toplumun ihyası ve inşası için birleştirici ve yapıcı roller üstlenmek, çığır açmak, öncülük yapmak,
 • İnanç ve ahlakın, yaşanan hayattaki değerini ve gücünü görünür kılmaya çalışmak,
 • Toplumsal yaşamda ve çalışmalarda aileyi desteklemek, bu çalışmaları yaygınlaştırmak ve aile değerlerimizi geliştirmek ve muhafaza etmek; her ne sebeple olursa olsun aile kurumu dışında kalmış bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek,
 • Toplumsal barış ve refahın savunuculuğunu yapmak, bireyler, gruplar ve kurumlar arasında arabuluculuk ve hakemlik yapmak,
 • Edebiyat, sanat, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalara destek olmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde gaye benzerliği olan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, platformlar, birlikler ve üst birlikler oluşturmak, kurucu ve üye olmak,
 • Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği için gerektiğinde vakfın içinde merkez kurmak, komisyon ve birimler oluşturmak, projeler, sosyokültürel etkinlikler, anket, ilmi çalışma ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, eğitim programları, konferans, seminer, panel, sergi, gezi, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere gözlemci ve temsilcileriyle katılmak, turnuvalar, geziler, kamplar, kermesler, ziyaretler, yarışmalar düzenlemek, bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, radyo, tv., internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak. Kamu kurum ve kuruluşlarından proje desteği almak.
 • Vakfın gaye ve faaliyetleri çerçevesinde huzur evi, yetiştirme yurdu, sığınma evi, çocuk evi, sevgi evi, eğitim merkezi, kültür merkezi, misafirhane, apart ev, kulüp, lokal, hobi evi, öğrenci yurdu, etüd, kurs, okul, kreş, gündüz bakımevi, yetiştirme yurdu, yetim köyü, araştırma merkezi, enstitü, üniversite, televizyon, radyo açmak ve benzeri kuruluşlar oluşturmak ve bu kuruluşları desteklemek,
 • Eşitlik adına modernizmin ve din adına çarpık töre ve geleneklerin aileye, aile bireylerine (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) biçtiği rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkiliyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa karşı çıkmak, hurafe ve yanlış geleneklerle mücadele etmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışında lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirerek hükümeti ve karar vericileri bilgilendirmek üzere kamuoyu araştırmaları yapmak, raporlar hazırlamak ve ilgililere sunmak, Birleşmiş Milletler ecosoc ve benzeri oluşumlara üye olmak.
 • Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet, savaş ve olağanüstü hal dönemlerinde yardım kampanyaları düzenlemek, düzenlenen kampanyalara ayni ve nakti katkı sağlamak, yardım sandığı, bağış kampanyası, kermesler v.b organizasyonlarda bulunmak,