Hukukçu Kadınlar Derneği

Hukukçu Kadınlar Derneği (HUKAD), Müslüman hukukçu kadın kimliğini temel çıkış noktası alarak, kadınların hayatın her alanında söz sahibi olan güçlü birer özne olmaları amacını gözetmektedir. Dernek, kadınların hem geleneğin hem demodernizmin haksız baskılarından kurtulması ve İslam’ın tanıdığı ideal kadın haklarını oryantalist bakış açısına hapsetmiş standartları yıkarak, gelişmiş ve çok boyutlu bir özgürlük anlayışına kavuşmasının düşünsel temellerini oluşturma çabası içerisindedir. 

Web Sitesi: www.hukukcukadinlar.com