İstanbul Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği

1970’li yıllardan beri İstanbul Üniversitesi’nin farklı Fakültelerinde okuyan yüzlercekişinin kendi arasında, ortak milli-manevi değerler ekseninde sosyalbirlikteliği hep vardı. Doğal olarak bir kişi kendi döneminde, kendisiyle aynı fakültede, aynı sınıfta okuyan 5-10 öğrenci ile yakın irtibatlı oluyor, yakınlığını hep koruyor ve tanıdıkların tanıdığı vesilesiyle de bu halka genişledikçe genişliyor.

İstanbul Üniversitesi mezunu yüzlerce kişinin bu şekilde bir birlikteliği de hep oldu ve her sene yeni arkadaşlar eklendi bu halkaya. Yaklaşık 30 yıldır her Ramazan-ı Şerif ayında kapsamlı bir iftar programı organize edildi ve birbirlerini göremeyen, ulaşamayan pek çok kişi bu vesileyle bir araya geldi. Bazı seneler piknik, gezi vs. gibi organizasyonlarda yapıldı. Hasta, cenaze, düğün vs. gibi bir arada olunması gereken günlerdearkadaşları kardeşlerini hiç yalnız bırakmadı… Bu şekilde irtibatlar da hiç kopmadı.

  25 Temmuz 2014 Cuma günü de (2014 Ramazan-ı Şerifi’nin son günü)bu birliktelik,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI ve MENSUPLARI DERNEĞİ – İÜDER çatısıile kurumsal bir kimliğe dönüştü.

Web Sitesi: http://www.iuder.org/