Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Ülkemizde ve dünyada farklı alanlarda faaliyet gösteren,

  • Kurucuları kadın olan,
  • Konusu kadın olan,
  • Kadın kolları veya kadın komisyonları bulunan;

vakıflar, dernekler, girişim grupları, sendikalar ve benzeri diğer sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek özelde kadın ve ailenin toplumdaki statüsünü geliştirmek, genelde ise ülkemizin refahını, mutluluğunu ve dünya barışını sağlamak için ortak akıl ve eylem üretmektir.

Vizyonumuz

• Adalet: Küresel toplumun refah ve barışı için her türlü kötümcül duyuş, düşünüş ve hareketin engellenmesi ve iyiliğin başarısı için çalışmak,
• Çoğulculuk: Bireylerin, kurumların ve kuruluşların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek, aralarında adaleti gözetmek,
• Bağımsızlık: Siyasal, etnik, ideolojik kurum, kuruluş ve kadrolar karşısında üst bir duruş göstererek, toplum ve birey yararına yapılan çalışmaları desteklemek ve kamu-stk ve kamu-toplum ilişkilerini geliştirmek,
• Savunuculuk: Aileyi, kadını, gençliği ve çocukları etkileyen tüm faaliyetleri izlemek, toplumsal yarara hizmet eden yaklaşımları desteklemek, ayrıştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici yaklaşımlara karşı tedbir alınmasını sağlamak,
• Sorumluluk: Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmek, yeryüzünün imarı ve gelecek nesillerin emniyeti için çalışmak,
• Evrensellik: İyilik, güzel ahlak ve doğruluğun tüm insanlığın yararına olduğunu bilmek ve kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, engelli, fakir, mağdur ve madunların sosyal bir çevrede refah içinde yaşamaları için katkı vermek,
• Bütüncülük: Dini, tarihi ve kültürel kimliklerin öz değerleriyle yaşatılması ve desteklenmesi için çalışmak, yeryüzüne yayılmış insanların ve yaşadıkları çevre olarak dünyanın birbirlerine muhtaçlığına inanmak ve insanların etik sınırlarda yaşamasına ve çevrenin doğal olarak korunmasına destek olmak
• Fıtrilik: İslam’ın esası ve insan fıtratına uygun her tür oluşumu tedriciliğe riayet ederek desteklemek.