Toplumsal Barış Çalıştayı: “Ben, Biz, Öteki”

Aysit Vakfı olarak düzenlediğimiz Toplumsal Barış Çalıştayımız “Ben, Biz, Öteki” panelimizi kıymetli STK üye ve başkanlarımızla gerçekleştirdik.

Katılımı ve katkılarından dolayı Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Prof.Dr. Ayşen Gürcan’a, moderatorlugumuzu yapan sayın Hatice Gökçe hocamıza ve  Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı ve müzakere masa başı moderatörlerimiz  Ayşegül Karasu,  Yasemen Çoban, Psikolog Elif Banu Uçar,  Av.Begüm Aydın’a, davetimize icabet eden tüm STK’larımıza ve bize ev sahipliği yapan  İlke Akademi Vakfı’na ve sayın Melek Gülle’ye vakfımız adına çok teşekkür ederiz.