Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği

2004 yılında bir girişim grubu olarak kurulan AKODER, 2006 yılında dernekleşmiştir. Medyanın aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini inceleme konusu yapan Akoder, bilinçli izleyici sloganı ile sivil insiyatif oluşturmuştur. Birçok kurumla akredite olan Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği, seminerlerde buluştuğu halkımızın görüşlerini kamu kurumlarına aktarmayı görev edinmiştir. Dergileri ve basın bültenleri ile farklı bir medya olabileceğini vurgulamaya çalışmaktadır.

Aileniz sizin için değerliyse,
Medyanın sorumsuz yayınlarındanrahatsızsanız, 
Bu ülkeyi ve geleceğini önemsiyorsanız, 
Aslında bizden birisiniz. 
AKODER’ lisiniz 

Web Sitesi: www.akoder.net