İlim ve Eğitim Merkezi Derneği

Hoca ilmin nesebidir.. 
Talebeler ilmin zürriyetidir..

Sayın hocamız Halime Uyulan Hanımefendinin başkanlık ettiği ilim merkezi.

Web Sitesi:https://www.facebook.com/152978961404431