15 Temmuz 1. Yıldönümü Basın Açıklaması

UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!

15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümünde üyesi olduğumuz Milli İrade Platformutarafından gerçekleştirilen etkinlikte Vakfımızı Genel Koordinatörümüz Av. Serpil BALAT  temsil etti. Vakfımızın imzasının da olduğuEtkinlik sonunda yapılan basın bildirisi aşağıdaki gibidir:

15 TEMMUZ 1. YIL DÖNÜMÜ
BASIN AÇIKLAMASI

Tarih yapan ve tarih yazan büyükmilletlerin büyük davaları ve insanüstü mücahedeleri vardır. Bu dava vemücahedeleri, uğrunda ağır bedeller ödense de bütün dünyanın gıpta ile baktığı,tepeden tırnağa erdemle, cesaretle ve fedakarlıkla bezenmiştir.

Aynı zaman da görkemlidir de. Görkemini,dayandığı imani köklerden ve ortaya koyduğu olağanüstü insani cehdlerden alır.
Yaşadığımız toprakları yurt kılma mücadelemize eşlik eden İslam’ın değerlermanzumesi, hem fikri planda, hem de harp meydanlarında sürekli bir meydan okumaile karşı karşıya kalmıştır. Ama her seferinde, Peygamberlerin varisleri olangerçek âlimleri, hakkı her şeyin üstünde tutan yiğit liderleri ve yüreği imanladolu her bir ferdi ile aziz milletimiz, canlarını ortaya koyarak bu topraklarıvatan kılmışlardır.İnsanlığın yegâne kurtuluşu olan veinsanlık tarihine nice medeniyetler armağan eden İslam medeniyetinin, tarihboyunca en önemli aktörü olagelmiş aziz milletimiz, her devirde insanlığınumudu olmuştur.Ancak 1990’lı yıllarla birlikte kurulmakta olan yeni dünyadüzeninde İslam’a ve Müslümanlara yer vermek istetmeyen ve bütün bir İslamcoğrafyasını ateş deryasına çevirmek isteyen küresel müstekbirler, hedeflerineulaşmak için önlerinde en büyük engel olarak gördükleri, yeryüzünün tümmazlumların umudu olan aziz milletimize karşı cepheyi daha da genişletmişler,yerli işbirlikçileri hainler de dahil olmak üzere bir çok terör örgütünüdeharekete geçirmişlerdir.

Parçaladığı, yağmaladığı, derin acılar içindebıraktığı İslam dünyasının onurlu ve gür sesi olmaya çalışan aziz milletimizinsesini kısmak, mazlumların bu umut ışığını söndürmek için var güçleriyleuğraşan müstekbirler, çağımızın haşhaşileri ile birlikte, 15 Temmuz 2016 gecesibir kez daha karşımıza çıktılar.Bu hain darbe ve işgal gecesinde, Anadoluinsanı melekleri imrendiren bir kıyam ile sabaha kadar canla başla mücadeleederken, dünyanın tüm mazlum milletlerinin yüreği bu necip millet ile atmış,gözyaşı ile yoğrulmuş dualar, vatanın her bir mabedinden yükselen sâlâlarmazlum milletimizi sarıp sarmalamıştır.

Aziz milletimizin her bir ferdi, 15Temmuz’un simge ismi Ömer Halis DEMİR başta olmak üzere 249 şehidimizinşahsında, kâfirlerin, zalimlerin ve hainlerin hanelerine düşen birer ateş, çağlarave nesillere yol gösteren birer meşale, hiçbir hainin bir daha cesaretedemeyeceği bir kahramanlık destanı olmuştur.Ruh köklerini Uhud’un yüce şehidiHamza’dan, gemiler yakan Tarık b. Ziyad’dan, kefenini giyip atını düşmanınüzerine süren Alparslan’dan, haçlı güruhunu serseme çeviren Sultan Baybars’tanve İstanbul’u ebedi İslam şehri kılan Fatih Sultan Mehmed’den alan bu millethep birden şaha kalkmış, tarih yapan ve tarih yazan bir milletin ahfadı olarakyeni bir tarih yazmıştır.

Yüzyıllar içinde etle tırnak gibi kaynaşmış olan milletimizin dünyaya takdimettiği bu kararlı tutum her türlü takdirin üzerindedir. Kaldığımız yerden devamediyoruz.
15 Temmuz darbe gecesinin 1. Yıl dönümünde, Milli İrade Platformu olarak, birkez daha, dünyanın tüm mazlumlarına umut, tüm mahrumlarına şefkat eli, tümezilmişlerine dert ortağı ve çare olmaya niyetli ve kararlı olan bu azizmilleti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dâhili ve haricidüşmanlara ve hainlere karşı, bütün kararlılığımızla ilan etmek istiyoruz ki,ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz,bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimiziyıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye asla dizçöktüremeyeceksiniz, bu halka asla boyunduruk vuramayacaksınız.

Bu kararlılıkla bir kez daha milletimizin şeref ve istiklali için cennetekanatlanan başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetleve şükranla yâd ediyoruz.

Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımızaşükranlarımızı sunuyoruz.

Adeta Çanakkale’de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanıyeniden vatan kılan necip milletimizi şükranla ve saygıyla selamlıyoruz.

Darbeler açısından hafızası taze olan milletimizle birlikte, ezanları susturandarbelerden, darbecileri kahreden ve darbeleri püskürten salalara biziulaştıran Rabbimize nihayetsiz şükürler ediyoruz.

15 Temmuz Destanı yazan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifadiliyor, 15 Temmuz Destanının yıldönümünde vatanımıza, milletimize,devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini UNUTMADIĞIMIZI,UNUTMAYACAĞIMIZI ve UNUTTURMAYACAĞIMIZI!
Tüm dünyaya haykırıyoruz.